Bli av med rosacea

Att bli av med rosacea är svårt, men här finns tips och råd som våra besökare hjälpt till att ta fram. Med åren har vi mottagit många mail med upplevelser, tips och råd från personer som själva har rosacea. Det en person upplever som bra kanske en annan inte alls får någon hjälp av. När dessa tvetydiga tips sållats bort blir antalet plötsligt ganska begränsat. Men frågan kvarstår: Kan man bli av med rosacea?

Kan man bli av med rosacea?

När man kommer till frågan om man kan bli av med rosacea hamnar man tyvärr tillbaka till att rosacea är en kronisk inflammation. Visst vore det bra om man kunde ta en tablett och det plötsligt ger med sig och försvinner. Det ligger nära tillhands att en känsla av uppgivenhet kryper fram, och att man ger upp vilket kan medföra att problemen blir större.

JUST NU UPPDATERAS TEXTEN - UPPDATERING BERÄKNAS KLAR INOM 2 ARBETSDAGAR