Rosacea laser

Rosacea laser kallas en behandlingform där man med hjälp av laser kan minska antalet ytliga blodkärl. En del kliniker väljer att säga att man minskar blodkärlen, alltså en förminskning av de blodkärl som vidgats och som är en del av orsaken till att de syns. Hör man det bör man absolut inte göra en behandling där. Man förminskar inga blodkärl, däremot kan det vara ett säljargument eftersom det inte låter lika fint att helt sonika bränna sönder blodkärl som inte kan återkallas. Varför är då det ett motargument? Jo, rosacea laser tar bort blodkärl som kroppen skapat för de behövs. De har sedan råkat ut för en inflammation som man för dagen inte kan bota helt permanent. Men de behövs ändå, för ytliga blodkärl finns ju i kroppen av en anledning.

Som exempel kan man jämföra med när personer av någon anledning för dålig blodtillförsel till olika kroppsfunktioner eller kroppsdelar, exempelvis ett ben. Sjukvården gör då allt för att få tillbaka blodtillförseln eftersom man annars tvingas amputera. Det här är ett drastiskt exempel och gäller den totala blodförsörjningen men på liknande sätt behövs även de ytliga blodkärlen i kroppen. Det finns uppenbar risk för stora problem med huden där man plötsligt saknar ytliga blodkärl som till vida överstiger de besvär man har av rosacea (utan att förringa det på något sätt). En behandling med rosacea laser kan inte göras ogjord i efterhand ska man komma ihåg. Man ska även komma ihåg att den allmänna sjukvården inte vill göra denna typ av behandling, och det finns orsaker till det. Om du ändå går till en klinik för konsultation ska du också tänka på att den du pratar med med största sannolikhet har ett vinstintresse i att du gör en behandling. Det är snarare en säljare än en opartisk kirurg utan vinstintresse som finns i den allmänna sjukvården.

Flera misslyckade laserbehandlingar

Det finns flera misslyckade laserbehandlingar där personen fått brännskador eller andra skador på, i och under huden som inte rättas till av den klinik som utfört behandlingen. Det är i efterhand svårt att bevisa att kliniken sagt att "visst finns det risker med all behandling, men här har det aldrig hänt något..."
När något gått fel bör kliniken i bästa fall ha en försäkring som i och för sig ofta är en smal tröst. För det första vet de flesta hur svårt det är att få rätt mot ett försäkringsbolag, särskilt när du innan behandlingen fått skriva under ett avtal med en lång rad villkor (som man i efterhand önskar att man läst och verkligen förstått innebörden av) och även om man faktiskt skulle få rätt kan det bli mycket svårt att återställa ett behandlingsfel av detta slag. Brännskador och skador under huden är svårt att behandla även för den seriösa kirurgin och kan vara kostsamt. Ersättningen efter en felbehandling kan vara ett fast belopp som inte täcker återställandet helt och därför inte heller ersättning för all förlorad tid och sist men inte minst - lidande.

Med andra ord, tänk verkligen igenom riskerna som faktiskt finns där efter en rosacea laser.